GEL WAX - TRANSPARENT
GEL WAX - TRANSPARENT

เจลแว็กซ์ Gel wax

วัตถุดิบสำหรับทำเทียนหอม แว็กซ์ที่ได้จากการนำมาผสมกันระหว่างน้ำมันขาว (White Oil) กับเรซิ่นผงซึ่งเป็นสารประเภทโพลิเมอร์ คือ “Thermoplastic Powder Resin” ซึ่งมักนิยมเจลแว็กซ์ใช้ในการทำเทียนหล่อในภาชนะใส เช่น แก้ว เนื่องจากเนื้อของเจลแว็กซ์มีความใสจนสามารถทำให้มองเห็นตกแต่งสิ่งของต่างๆในแก้วได้

รหัสสินค้า: SB-DY-CD-0045
จำนวนสินค้าที่มี : 95
ขนาดสินค้า
น้ำหนัก : 1 KG
ราคา:
180.00 ฿
© 2020 ThailandDIY.com All Rights Reserved.